šeima

Pateikite savo vyrui

Kovo 2021

Pateikite savo vyrui


Penki žodžiai vienoje Biblijos knygoje sukėlė karštą nuotaiką moterų grupėse visoje JAV. Radau tiek krikščioniškų moterų, kiek Biblijos studijose, tiek pasaulietinės, tiek nekrikščioniškos bendruomenės nesantaikos. 1 Petro trečiojo skyriaus įžangoje sakoma: „būkite nuolankūs savo vyrams“. Ši frazė sukelia pasipiktinimą tyliausioms ir atsargiausioms moterims.
Šis įsakymas nereikalauja, kad moteris paklustų vyrams apskritai, o tik vyrui.

Paprastai įsakymo priežastis yra ta, kad namuose būtų harmonija. Tai „kažkas turi priimti galutinį sprendimą“. Tai logiška ir teisinga, tačiau aš negaliu padėti manyti, kad Dievas turėjo gilesnę prasmę.

Skaitydamas visą eilėraštį matau, kad prieš įžeidžiančią frazę yra žodžiai „tuo pačiu būdu“. Panašiai kaip ir kas?

Žvelgdamas į ankstesnę Petro laiško pastraipą, matau, kad jis kalba apie paskutines Jėzaus dienas. Jis patyrė įžeidimus ir melagingus kaltinimus nesiimdamas atsakomųjų veiksmų. Jis pasitikėjo savo Tėvu, kuris teisingai teisia. Jis visa tai ištiko mūsų labui, kad būtume išgelbėti.

Dabar, pereidamas prie žodžių, einančių iškart po mūsų frazės, Petras pateikia savo paklusimo priežastį. Jei kuris nors iš šių vyrų netiki, jie gali būti įtikinti be žodžių dėl savo žmonos elgesio. Pamatę žmonos grynumą (dievišką elgesį) ir pagarbumą, ji pamažu sulaužys jų kietą širdį.
Pagarba yra jausmas savo vyro atžvilgiu. Jį gerbti, gerbti, gerbti ir vertinti. Būti atsidavusiam, giliai jį mylėti ir džiaugtis.
Jei nelabai jaučiatės pagarbus savo vyrui, melskitės. Paprašyk Dievo, kad tavęs meilė jam būtų tokia. Dievas atsakys į maldą, kuri atitinka Jo valią, ir suteiks mums įrankių, reikalingų Jo įsakymams vykdyti.

Efeziečiams skirtame 5 skyriuje Paulius pateikia mintį, kad moterys turi ne atsiduoti Dievui, bet kaip tarnauti Dievui. Taigi, laukdami pagarbos jausmo, manau, turime laikytis Dievo įsakymo ir paklusti.

Tai pasakęs, pridėsiu savo paskutines mintis. Niekur, studijuodamas Bibliją, nematau, kad žmonai būtų liepta palaikyti įžeidžiančius santykius. Tai apima ir emocinę, ir fizinę prievartą. Nuspręsti, ką daryti tokiomis aplinkybėmis, moteris turi nuspręsti po maldaus bendravimo su savo Viešpačiu, su savo klebonu ir vedybų patarėju.


Dievas turi žodžių ir vyrams. Paspauskite čia.

Paspauskite čia


Jasikevičius: „Turiu kovoti už savo vyrus“ (Kovo 2021)Žymos Straipsnis: Pateikite savo vyrui, krikščioniškam gyvenimui, Bibliją, pateikite jums vyrą, žmoną, žmonas, 1 Petrą 3, 1 Petrą tris, Dievą, krikščionį, nekrikščionį, pasaulietį, pateikite vyrui